Συναλλαγές Εμπορευμάτων CFD στο Plus500™

Η Plus500CY Ltd είναι ο πάροχος των χρηματοοικονομικών προϊόντων που είναι διαθέσιμα σε αυτή την ιστοσελίδα. Η Plus500CY Ltd εποπτεύεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (Αρ. Άδειας 250/14).
Συναλλαγές Εμπορευμάτων CFD στο Plus500™

Χωρίς προμήθειες

Χωρίς προμήθειες, για τις αμοιβές κάντε κλικ εδώ. Χαμηλές διαφορές μεταξύ των τιμών αγοράς και πώλησης.

Διαπραγματευτείτε εμπορεύματα με μόχλευση

Συναλλαγές στον τομέα του πετρελαίου, του χρυσού και του αργύρου με μόχλευση έως 1:152. Έναρξη διαπραγματεύσεων με το μικρό ποσό των 100 €.

Ρυθμίστε τη δική σας θέση εντολών

Χρησιμοποιήστε τις προβλέψεις σας για την αγορά, έτσι ώστε να καθορίσετε το άνοιγμα θέσης για Αγορά ή Πώληση. Επωφεληθείτε από την άνοδο και την πτώση των αγορών.

Έλεγχος Κέρδους και Ζημιάς

Προκαθορίστε όρια για κέρδη/ζημίες και η θέση σας θα κλείσει όταν η τιμή φθάσει στη αξία αυτή.

Κατάλογος εμπορευμάτων - κάντε κλικ εδώ
Να θυμάστε πάντα ότι τα CFD είναι προϊόντα με μόχλευση και μπορεί να επιφέρουν απώλειες στο σύνολο των κεφαλαίων σας. Οι συναλλαγές CFD μπορεί να μην είναι οι κατάλληλες για εσάς. Παρακαλούμε να βεβαιωθείτε ότι έχετε αντιληφθεί πλήρως και επακριβώς τους κινδύνους που ενέχουν. Πριν χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες μας, παρακαλούμε λάβετε υπόψη τη Δήλωση Γνωστοποίησης Κινδύνου και τη Συμφωνία Χρήστη.