Όροι & συμφωνίες

Οι συμβάσεις CFDs είναι πολύπλοκα προϊόντα και ενέχουν υψηλό κίνδυνο ραγδαίας απώλειας χρημάτων λόγω της μόχλευσης. 80,6% των λογαριασμών των ιδιωτών επενδυτών υφίστανται απώλειες κεφαλαίων όταν πραγματοποιούνται συναλλαγές μέσω CFDs με τον συγκεκριμένο πάροχο. Θα πρέπει να αξιολογήσετε αν κατανοείτε τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν οι συμβάσεις CFDs και αν μπορείτε να ανταπεξέλθετε οικονομικά στον υψηλό κίνδυνο απώλειας των κεφαλαίων σας.

Συμφωνία Χρήστη

Η σύμβαση, η οποία διέπει την σχέση μεταξύ του Πελάτη και της Εταιρείας, αναφέρει λεπτομερώς όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις που σχετίζονται με την χρήση της υπηρεσίας συναλλαγών που προσφέρεται από την Plus500CY.

Όροι χρήσης της ιστοσελίδας

Η πρόσβασή σας σε αυτή την ιστοσελίδα διέπεται από τους όρους και τις προϋποθέσεις καθώς και άλλες δηλώσεις και ειδοποιήσεις της εταιρίας μας.

Ανακοίνωση περί Κοινοποίησης Κινδύνων

Η σχετική μας ανακοίνωση περί κοινοποίησης κινδύνων παρέχει στους πελάτες μας όλες τις δυνατές πληροφορίες σχετικά με τους κινδύνους που συνδέονται με τα CFD, ωστόσο δεν παρέχεται η δυνατότητα επεξήγησης όλων των κινδύνων ούτε για το πώς οι κίνδυνοι αυτοί επηρεάζουν την προσωπική κατάσταση του κάθε πελάτη. Είναι πολύ σημαντικό να κατανοήσουν οι πελάτες μας πλήρως και επακριβώς όλους τους εμπλεκόμενους κινδύνους πριν αποφασίσουν να συνάψουν εμπορική συνεργασία με εμάς.

Πολιτική Απορρήτου

Η πολιτική μας για τη διαχείριση και την προστασία των προσωπικών πληροφοριών σας.

Πολιτική Σύγκρουσης Συμφερόντων

Η πολιτική που ακολουθούμε για την παρακολούθηση και τη διαχείριση των πιθανών συγκρούσεων συμφερόντων εντός της Plus500CY, μεταξύ της Plus500CY και των πελατών αυτής καθώς και μεταξύ των πελατών της Plus500CY. Στόχος μας είναι πάντα η προάσπιση των συμφερόντων των πελατών μας.

Πολιτική Εκτέλεσης Εντολών

Η πολιτική που ακολουθούμε για να προσφέρουμε «βέλτιστη εκτέλεση» εντολών για λογαριασμό των πελατών - Στην Plus500CY λαμβάνουμε επαρκή μέτρα για να πετύχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για τους πελάτες μας. Είναι καθήκον μας να συνεργαζόμαστε μαζί σας με ειλικρίνεια, εντιμότητα, και επαγγελματισμό και να ενεργούμε με βάση το συμφέρον σας κατά την εκτέλεση των εντολών.

Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών

Η Plus500CY είναι μέλος του Ταμείου Αποζημίωσης Επενδυτών («ICF»), το οποίο προβλέπει αποζημίωση σε επιλέξιμους πελάτες Λιανικής σε περίπτωση που η Κυπριακή Εταιρεία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών δεν είναι σε θέση να καλύψει και να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της προς τους πελάτες της.

Πληροφορίες Εταιρείας

Πληροφορίες άδειας και στοιχεία επικοινωνίας του Plus500CY Ltd.

Πολιτική Πελατειακών Παραπόνων

Τα πλήρη στοιχεία σχετικά με τη διαδικασία υποβολής παραπόνων διατίθενται εδώ.

Βασικό έγγραφο πληροφοριών

Αυτό το έγγραφο σάς παρέχει βασικές πληροφορίες σχετικά με τα επενδυτικά προϊόντα μας.

Πολιτική Cookie

Μάθετε για τα cookies στην ιστοσελίδα μας και πώς χρησιμοποιούνται από το Plus500.

Γιατί το Plus500;

Απλή και Εύχρηστη Πλατφόρμα

Ανταγωνιστικά Περιθώρια

Χωρίς προμήθειες

Εξουσιοδοτημένο και Ρυθμιζόμενο

24/7 Διαδικτυακή Υποστήριξη

24/7 Υποστήριξη
Χρειάζεστε βοήθεια;
24/7 Υποστήριξη