Όροι & συμφωνίες

Να θυμάστε πάντα ότι τα CFD είναι προϊόντα με μόχλευση και μπορεί να επιφέρουν απώλειες στο σύνολο των κεφαλαίων σας. Παρακαλούμε να βεβαιωθείτε ότι έχετε αντιληφθεί πλήρως και επακριβώς τους κινδύνους που ενέχουν.

Συμφωνία Χρήστη

Η σύμβαση, η οποία διέπει την σχέση μεταξύ του Πελάτη και της Εταιρείας, αναφέρει λεπτομερώς όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις που σχετίζονται με την χρήση της υπηρεσίας συναλλαγών που προσφέρεται από την Plus500CY.

Όροι χρήσης της ιστοσελίδας

Η πρόσβασή σας σε αυτή την ιστοσελίδα διέπεται από τους όρους και τις προϋποθέσεις καθώς και άλλες δηλώσεις και ειδοποιήσεις της εταιρίας μας.

Ανακοίνωση περί Κοινοποίησης Κινδύνων

Η σχετική μας ανακοίνωση περί κοινοποίησης κινδύνων παρέχει στους πελάτες μας όλες τις δυνατές πληροφορίες σχετικά με τους κινδύνους που συνδέονται με τα CFD, ωστόσο δεν παρέχεται η δυνατότητα επεξήγησης όλων των κινδύνων ούτε για το πώς οι κίνδυνοι αυτοί επηρεάζουν την προσωπική κατάσταση του κάθε πελάτη. Είναι πολύ σημαντικό να κατανοήσουν οι πελάτες μας πλήρως και επακριβώς όλους τους εμπλεκόμενους κινδύνους πριν αποφασίσουν να συνάψουν εμπορική συνεργασία με εμάς.

Πολιτική Απορρήτου

Η πολιτική που ακολουθούμε σχετικά με τη διαχείριση και την προστασία των προσωπικών δεδομένων των πελατών μας, καθώς και με την χρήση και τη διαχείριση των cookies.

AML Σύμβαση (Καταπολέμηση Ξεπλύματος Χρημάτων)

Αυτή η σύμβαση περιγράφει τις λεπτομέρειες των συστημάτων και διαδικασιών που ακολουθούνται ώστε να εξασφαλίζεται ότι οι εργασίες μας δεν χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς της νομιμοποίησης παράνομων εσόδων ή χρηματοδότησης τρομοκρατικών ενεργειών. Οι διαδικασίες αυτές περιλαμβάνουν την ταυτοποίηση του πελάτη και τους ενδελεχείς ελέγχους που εφαρμόζονται για την επαλήθευση των στοιχείων των πελατών μας.

Πολιτική Σύγκρουσης Συμφερόντων

Η πολιτική που ακολουθούμε για την παρακολούθηση και τη διαχείριση των πιθανών συγκρούσεων συμφερόντων εντός της Plus500CY, μεταξύ της Plus500CY και των πελατών αυτής καθώς και μεταξύ των πελατών της Plus500CY. Στόχος μας είναι πάντα η προάσπιση των συμφερόντων των πελατών μας.

Πολιτική Εκτέλεσης Εντολών

Η πολιτική που ακολουθούμε για να προσφέρουμε «βέλτιστη εκτέλεση» όταν εκτελούμε εντολές για λογαριασμό των πελατών - Στην Plus500CY λαμβάνουμε όλα τα εύλογα μέτρα για να πετύχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για τους πελάτες μας. Είναι καθήκον μας να αναπτύσουμε την επιχειρηματική δραστηριότητα μαζί σας με ειλικρίνεια, εντιμότητα, και επαγγελματισμό και να ενεργούμε το καλύτερο δυνατό για το συμφέρον σας κατά την εκτέλεση των εντολών.

Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών

Η Plus500CY είναι μέλος του Ταμείου Αποζημίωσης Επενδυτών («ICF»), το οποίο προβλέπει αποζημίωση σε επιλέξιμους πελάτες Λιανικής σε περίπτωση που η Κυπριακή Εταιρεία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών δεν είναι σε θέση να καλύψει και να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της προς τους πελάτες της.

Πληροφορίες Εταιρείας

Πληροφορίες άδειας και στοιχεία επικοινωνίας του Plus500CY Ltd

Διαδικασία παραπόνων

Τα πλήρη στοιχεία σχετικά με τη διαδικασία υποβολής παραπόνων διατίθενται εδώ.

Βασικό έγγραφο πληροφοριών

Αυτό το έγγραφο σάς παρέχει βασικές πληροφορίες σχετικά με τα επενδυτικά προϊόντα μας

Γιατί το Plus500;

Απλή και Εύχρηστη Πλατφόρμα

Ανταγωνιστικά Περιθώρια

Χωρίς προμήθειες

Εξουσιοδοτημένο και Ρυθμιζόμενο

Προστασία Αρνητικού Υπολοίπου

24/7 Διαδικτυακή Υποστήριξη

24/7 Υποστήριξη
Χρειάζεστε βοήθεια;
24/7 Υποστήριξη

Να θυμάστε πάντα ότι τα CFD είναι προϊόντα με μόχλευση και μπορεί να επιφέρουν απώλειες στο σύνολο των κεφαλαίων σας. Παρακαλούμε να βεβαιωθείτε ότι έχετε αντιληφθεί πλήρως και επακριβώς τους κινδύνους που ενέχουν.