Εργαλεία Διαχείρισης Ρίσκου

Χρησιμοποιήστε τα δικά μας Εργαλεία μας για την ασφαλέστερη διαχείριση των συναλλαγών σας:

Να θυμάστε πάντα ότι τα CFD είναι προϊόντα με μόχλευση και μπορεί να επιφέρουν απώλειες στο σύνολο των κεφαλαίων σας. Οι συναλλαγές CFD μπορεί να μην είναι οι κατάλληλες για εσάς. Παρακαλούμε να βεβαιωθείτε ότι έχετε αντιληφθεί πλήρως και επακριβώς τους κινδύνους που ενέχουν. Πριν χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες μας, παρακαλούμε λάβετε υπόψη τη Δήλωση Γνωστοποίησης Κινδύνου και τη Συμφωνία Χρήστη.

Διαχειριστείτε την Επιθυμητή Μόχλευση του Λογαριασμού σας

Διαχειριστείτε την Επιθυμητή Μόχλευση του Λογαριασμού σας
 • Πραγματοποιήστε συναλλαγές με τη μόχλευση που ταιριάζει καλύτερα στις ανάγκες σας
 • Μπορείτε να πραγματοποιείτε συναλλαγές με υψηλή ή χαμηλή μόχλευση
 • Η Νυχτερινή Αμοιβή εξακολουθεί να ισχύει

Στο Plus500 μπορείτε να πραγματοποιήσετε συναλλαγές με υψηλή ή χαμηλή μόχλευση, ανάλογα με την προκαθορισμένη μόχλευση που έχει τεθεί για κάθε μέσο, τη «Συνολική αξία θέσης» και το «Μετοχικό». Μπορείτε να ελέγχετε το 'Κεφάλαιό σας' με κατάθεση ή ανάληψη διαφόρων ποσών. Μπορείτε να ελέγχετε την 'Αξία της Συνολικής σας Θέσης' ανοίγοντας ή κλείνοντας θέσεις.
Μπορείτε να ελέγχετε την 'Αξία της Συνολικής σας Θέσης' και το 'Κεφάλαιο σας' από τη σελίδα Προβολή Λογαριασμού, η οποία είναι προσβάσιμη από το κύριο παράθυρο συναλλαγών.

Παραδείγματα:

Αν καταθέσετε $100,000 [το κεφάλαιό σας να είναι $100,000] και αγοράσετε Φυσικό Αέριο αξίας $100,000, τότε προχωράτε σε συναλλαγή με μόχλευση 1 [καθόλου μόχλευση]. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι θα πληρώσετε τη νυχτερινή αμοιβή για τις θέσεις που θα κρατηθούν κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Αν καταθέσετε $20.000 [το κεφάλαιό σας να είναι $20.000] στην Plus500 και αγοράσετε Φυσικό Αέριο αξίας $200.000, τότε προχωράτε σε συναλλαγή με μόχλευση 10. Όπως και πριν θα καταβάλετε νυχτερινή αμοιβή για τις θέσεις που θα κρατηθούν κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Ορισμός επιπέδων τιμών 'Κλείσιμο σε Κέρδος' [Limit] ή 'Κλείσιμο σε Απώλεια' [Stop loss]

Ορισμός επιπέδων τιμών 'Κλείσιμο σε Κέρδος' [Limit] ή 'Κλείσιμο σε Απώλεια' [Stop loss]
 • Δωρεάν
 • Συμβάλει στη ρύθμιση των προκαθορισμένων ορίων

Μία εντολή Stop loss μπορεί να προστεθεί στις συναλλαγές σας είτε πριν τις ανοίξετε ή κατά την επεξεργασία μίας ανοικτής θέσης. Ορίζετε το επίπεδο τιμής που θα κλείσει η θέση σας αν η αγορά κινηθεί αντίθετα στο συμφέρον σας. Μία βασική εντολή stop loss δεν εγγυάται ότι η θέση σας θα κλείσει ακριβώς στο επίπεδο τιμής που έχετε ορίσει. Αν η τιμή της αγοράς κινηθεί ξαφνικά προς τα πάνω ή προς τα κάτω, πέρα από το επίπεδο διακοπής που εσείς έχετε ορίσει, είναι πιθανό η θέση σας να κλείσει σε χειρότερο επίπεδο τιμής από εκείνο που έχετε ορίσει. Αυτό είναι γνωστό ως 'ολίσθηση' (slippage).

Παράδειγμα:

Η Google κινείται στα $1194 - $1196 (Αγορά/Πώληση)
Αγοράζετε 10 μετοχές της Google.
Θέλετε να περιορίσετε την απώλειά σας στα $1000. [ενδέχεται να χάσετε περισσότερα λόγω της ολίσθησης]
Ορίζετε μία τιμή 'Κλείσιμο σε Απώλεια' [Stop loss] στα $1096.
Η Google 'πέφτει' απευθείας στα $1094 και στη συνέχεια στα $1080.
Η θέση σας θα κλείσει στα $1094.
Η απώλειά σας είναι: 10*(1196 - 1094) = $1020.

Εγγυημένη διακοπή

Εγγυημένη διακοπή
 • Επιπλέον χρέωση για πρόσθετο spread
 • Όρια για το δικό σας επίπεδο κινδύνου
 • Γνωρίζετε από την αρχή τη μέγιστη πιθανή απώλειά σας

Η προσθήκη μίας εντολής εγγυημένης διακοπής στη συναλλαγή σας θέτει ένα απόλυτο όριο στις ενδεχόμενες απώλειες. Ακόμα και αν η αγορά σημειώσει ξαφνικά χαοτικές διακυμάνσεις, η θέση σας θα κλείσει ακριβώς στην καθορισμένη τιμή χωρίς κίνδυνο ολίσθησης.
Η ‘’Εγγυημένη διακοπή” διατίθεται μόνο για συγκεκριμένα χρηματοπιστωτικά μέσα. Όταν ένα μέσο υποστηρίζει 'Εγγυημένη Διακοπή,' εμφανίζεται ένα πλαίσιο επιλογής.
Λεπτομέρειες 'Εγγυημένης Διακοπής':
Μπορεί να τοποθετηθεί μόνο σε μία νέα συναλλαγή και δεν μπορεί να προστεθεί σε μία υφιστάμενη θέση. Μπορεί να ενεργοποιηθεί/τροποποιηθεί μόνο όταν το χρηματοπιστωτικό μέσο είναι διαθέσιμο και υπό διαπραγμάτευση. Αν ενεργοποιηθεί δεν μπορεί πλέον να ακυρωθεί. Μπορεί να αλλάξει μόνο η τιμή διακοπής.
Η αμοιβή ρύθμισης spread για την 'Εγγυημένη Διακοπή' δεν επιστρέφεται εφόσον ενεργοποιηθεί και προβάλλεται πριν την έγκριση.
Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η εντολή Εγγυημένης Διακοπής πρέπει να έχει μία ορισμένη απόσταση από την τρέχουσα τιμή του χρηματοπιστωτικού μέσου.

Παράδειγμα:

Google ΠΩΛΗΣΗ/ΑΓΟΡΑ = $498/$500.
Αγοράζετε 10 μετοχές της Google και ας υποθέσουμε ότι η ρύθμιση του spread της Εγγυημένης Διακοπής είναι $10.
Τοποθετείτε μία εγγυημένη διακοπή στα $450.
Αν η Google πέσει στα $400, εσείς θα βγείτε από τη θέση στα $450 και όχι στα $400.

Με εντολή εγγυημένης διακοπής σε 10 μετοχές: P&L (Κέρδος&Απώλεια) = $4500 - $5000 - $10 [ρύθμιση spread εγγυημένης διακοπής] = -$510
Χωρίς εγγυημένη διακοπή: P&L (Κέρδος&Απώλεια) = $4000 - $5000 = -$1000

Ενημερώσεις Τιμής

Ενημερώσεις Τιμής
 • Δωρεάν
 • Χρησιμοποιείται όταν η αγορά σημειώνει βασικές κινήσεις αλλά κρατά τη θέση σας ανοικτή
 • Λήψη email, SMS ή ειδοποίησης push

Ρυθμίστε τη λήψη ειδοποιήσεων όταν η αγορά φτάσει σε μία συγκεκριμένη τιμή αγοράς ή πώλησης. Αντίθετα με μία εντολή διακοπής, μία ειδοποίηση τιμής διατηρεί τη θέση σας ανοικτή, έτσι ώστε να αποφασίσετε ποια δράση θα ακολουθήσετε καθώς κινείται η αγορά.
Στη λίστα Μέσων και τις Λεπτομέρειες Μέσων υπάρχει το εικονίδιο ενός κουδουνιού - κάνοντας κλικ στο κουδούνι ανοίγει μία οθόνη 'Ειδοποίηση Τιμής.'

Παράδειγμα:

Το πετρέλαιο κινείται στα $105 το βαρέλι. Πιστεύετε ότι αν το πετρέλαιο κινηθεί στα $80, αυτό θα είναι ευκαιρία.
Ορίζετε μία ειδοποίηση τιμής για το πετρέλαιο στα $80.
Το πετρέλαιο πέφτει στα $78.
Λαμβάνετε ένα email και ένα SMS που σας ενημερώνει για τη νέα τιμή του πετρελαίου.

Trailing Stop - προστατεύει αυτόματα την κάτω πλευρά μίας θέσης ενώ κλειδώνει στην άνω πλευρά.

Trailing Stop - προστατεύει αυτόματα την κάτω πλευρά μίας θέσης ενώ κλειδώνει στην άνω πλευρά.
 • Δωρεάν
 • Κλειδώστε τα κέρδη σας
 • Τροποποιεί αυτόματα την 'τιμή διακοπής'
 • Χωρίς εγγύηση

Η Εντολή Κυλιόμενης Διακοπής σχεδιάστηκε για να προστατεύσει τα κέρδη σας. Θέστε μία Εντολή Κυλιόμενης Διακοπής όταν ανοίγετε τη συναλλαγή σας και θα επιτρέψει στη θέση σας να παραμείνει ανοιχτή όσο η τιμή προχωράει προς τη σωστή κατεύθυνση, αλλά θα κλείσει τη θέση αμέσως μόλις η τιμή αλλάξει κατεύθυνση από έναν προκαθορισμένο αριθμό σημείων (pips).
Η χρήση της Εντολής Κυλιόμενης Διακοπής σημαίνει ότι κλειδώνετε τα κέρδη ενώ παράλληλα περιορίζετε τον κίνδυνο ζημίας, χωρίς να χρειάζεται να ρυθμίσετε χειροκίνητα την τιμή διακοπής ζημίας στη θέση σας.
Παρακαλούμε να σημειωθεί πως αυτό το χαρακτηριστικό είναι δωρεάν και είναι διαθέσιμο μόνο ως μη-εγγυημένη εντολή διακοπής.

Παράδειγμα:

Οι συναλλαγές στο Yahoo CFD είναι στα $45.51/$45.73 (Πώληση/Αγορά).
Αγοράζετε 100 μετοχές του Yahoo CFD στην τιμή των $45.73 όπου ένα σημείο (pip) = $0.1.
Θέτετε μία Εντολή Κυλιόμενης Διακοπής στα 50 pips, επομένως αυτό θέτει μία Εντολή Διακοπής με Ζημία στην τιμή των $45.01 ($45.51 – $0.50).
Εάν η τιμή πώλησης του Yahoo CFD ξεκινήσει να ανεβαίνει γρήγορα και φτάσει τα $47.60, η νέα Εντολή Διακοπής με Ζημία θα σύρει τη διαφορά στα $47.10 ($47.60 - $0.50).
Εάν η τιμή πώλησης του Yahoo CFD συνεχίσει να ανεβαίνει και φτάσει τα $49.75, η νέα Εντολή Διακοπής με Ζημία θα σύρει τη διαφορά στα $49.25 ($49.75 - $0.50).
Μετά από λίγο η τιμή πώλησης του Yahoo CFD κινείται εναντίον σας και φτάνει τα $46.51.
Καθώς είχατε θέσει μία Τιμή Κυλιόμενης Διακοπής στα $49.25, το Plus500 θα την εκτελέσει σε αυτή την τιμή εάν είναι εφικτό, διαφορετικά η θέση θα κλείσει στην επόμενη καλύτερη διαθέσιμη τιμή.
Σε αυτή την περίπτωση, η τιμή πώλησης μετακινήθηκε από $49.75 στα $46.51, επομένως, η θέση ενεργοποιήθηκε για να κλείσει στην επόμενη καλύτερη διαθέσιμη τιμή των $46.51.
Σύνοψη Κέρδους: 100* ($46.51–$45.73) = $78.