Έλεγχος κινδύνου και τύποι εντολών

Αγορές και Πωλήσεις σε Τιμές Αγοράς

Οι πελάτες μπορούν να χρησιμοποιήσουν την Plus500 για να αγοράσουν και να πουλήσουν μέσα CFD στην τρέχουσα τιμή αγοράς (στα πλαίσια της διαφοράς μεταξύ της τιμής αγοράς και της τιμής πώλησης που ορίζεται για το συγκεκριμένο μέσο). Η «διαφορά μεταξύ τιμής αγοράς και τιμής πώλησης» για κάθε μέσο CFD εμφανίζεται στο αναδυόμενο πλαίσιο Αγοράς/Πώλησης που εμφανίζεται όταν κάνετε κλικ στην επιλογή «αγορά» ή «πώληση» στην κύρια οθόνη της πλατφόρμας. Στην Πλατφόρμα Συναλλαγών της Plus500 διατίθενται διάφοροι «τύποι εντολών», οι οποίοι βοηθούν τους πελάτες στη διαχείριση κινδύνου. Τα όρια είναι ιδιαίτερα χρήσιμα, σε περίπτωση διακοπής της σύνδεσής σας στο διαδίκτυο για οποιοδήποτε λόγο.

Κλείσιμο ζημιογόνου θέσης

Μια Εντολή Σταματήματος με Όριο είναι ένας τρόπος προστασίας των κερδών σας, νοουμένου ότι το μέσο (Forex, Μετοχή, Αγαθο, Δείκτη) αυξάνεται. Μια Εντολή Σταματήματος με Όριο, δίνει οδηγία στην Plus500, να πωλήση το μέσο εάν και όταν το μέσο φθάσει στην προκαθορισμένη τιμή.

Κλείσιμο ζημιογόνου θέσης – (Μέγιστη Ζημιά)

Μια Εντολή για Σταμάτημα Ζημιάς είναι ένας τρόπος για να προστατευθείτε από την ζημιά, εάν η τιμή του μέσου (Forex, Stock, εμπορευμάτων ή Index) πέσει. Η Εντολή Σταμάτημα Ζημιάς δίνει οδηγία στην Plus500 να πωλήσει το μέσο, όταν και εφόσον, το μέσο πέσει σε μια συγκεκριμένη τιμή.

Όταν η τιμή του μέσου φθάσει αυτή την τιμή, η Εντολή για Σταμάτημα Ζημιάς γίνεται Εντολή Συναλλαγής. Μια Εντολή Συναλλαγης αναθέτει αμέσως στη Plus500 να πωλήσει στην καλύτερη δυνατή τιμή. Σε μια ασταθή αγορά, ενδέχεται να μην πάρετε ακριβώς την τιμή που θέλετε.

Προστατέψτε τα κέρδη σας
Η Εντολή Σταματήματος Ζημιάς χρησιμοποιείται για να προστατεύσει τα κέρδη σας σε ένα μέσο που ανεβαίνει. Μπορείτε να αποφασίσετε την τιμή που θέλετε να κλείσει ένα μέσο και να αναθέσετε στη Plus500 να κλείσει τη θέση αν φθάσει σ’ αυτή την τιμή.

Εγγυημένη διακοπή

Η προσθήκη μίας εντολής εγγυημένης διακοπής (guaranteed stop) θέτει ένα απόλυτο όριο στην ενδεχόμενη απώλεια μιας θέσης.
Ακόμα και αν η αγορά σημειώσει ξαφνικά χαοτικές διακυμάνσεις, η θέση θα κλείσει ακριβώς στην καθορισμένη τιμή χωρίς κίνδυνο ολίσθησης.
Μόνο συγκεκριμένα χρηματοπιστωτικά μέσα υποστηρίζουν εντολές “Εγγυημένης διακοπής” και, κατά συνέπεια, αν το μέσο υποστηρίζει Εγγυημένη διακοπή, θα συνοδεύεται από ένα πλαίσιο επιλογής.

Λεπτομέρειες "Εγγυημένης διακοπής":

 • Μπορεί να τοποθετηθεί μόνο σε μία νέα συναλλαγή και δεν μπορεί να προστεθεί σε μία υφιστάμενη θέση.
 • Μπορεί να ενεργοποιηθεί/τροποποιηθεί μόνο όταν το χρηματοπιστωτικό μέσο είναι διαθέσιμο και υπό διαπραγμάτευση. Αν ενεργοποιηθεί, δεν μπορεί να αφαιρεθεί, παρά μόνο να αλλάξει η αξία.
 • Το πρόσθετο spread για την “Εγγυημένη Διακοπή” δεν επιστρέφεται εφόσον ενεργοποιηθεί και προβάλλεται πριν την έγκριση λειτουργίας της “Εγγυημένης Διακοπής”.
 • Η εντολή πρέπει να έχει μία ορισμένη απόσταση από την τρέχουσα τιμή του χρηματοπιστωτικού μέσου.

Παράδειγμα:
Google Πώληση/Αγορά = $498/$500.
Αγοράζετε 10 μετοχές της Google και ας υποθέσουμε ότι το επιπλέον spread της Εγγυημένης Διακοπής είναι $10.
Τοποθετείτε μία εγγυημένη διακοπή στα $450.
Αν η Google πέσει στα $400, εσείς θα βγείτε από τη θέση στα $450 και όχι στα $400.

Με Εγγυημένη Διακοπή: P&L (Κέρδος&Ζημία) = $4500 - $5000 - $10 [πρόσθετο spread Εγγυημένης Διακοπής] =  -$510
Χωρίς εγγυημένη διακοπή: P&L (Κέρδος&Ζημία) = $4000 - $5000 = -$1000

Σταμάτημα Ακολουθίας

Το Σταμάτημα Ακολουθίας επιτρέπει στους εμπόρους να δώσουν μια Εντολή με Σταμάτημα Ζημίας, η οποία ενημερώνεται αυτόματα για το κλείδωμα των κερδών, καθώς η αγορά κινείται προς όφελος του εμπόρου. Το Σταμάτημα Ακολουθίας να μπορεί να τοποθετηθεί, κάνοντας κλικ στο πλήκτρο 'Προηγμένα' κατά τη δημιουργία μιας 'Εντολής'.

Υπάρχουν τέσσερις τρόποι για να τεθεί ένα Σταμάτημα Ακολουθίας:

 1. Εισάγετε μια τιμή για Σταμάτημα Ακολουθίας. Για παράδειγμα, αν η τιμή πώλησης ανά μετοχή είναι $40, μπορείτε να θέσετε Σταμάτημα Ακολουθίας στα $37.50 ανά μετοχή.
 2. Εισάγετε ενα ποσό για μέγιστη ζημία. Η Plus500 θα υπολογίσει το σχετικό Σταμάτημα Ακολουθίας.
 3. Ορίζετε την απόσταση σε Pips από την τρέχουσα τιμή. Η Plus500 θα υπολογίσει το σχετικό Σταμάτημα Ακολουθίας.
 4. Ορίζετε ποσοστό από την τρέχουσα τιμή. Η Plus500 θα υπολογίσει το σχετικό Σταμάτημα Ακολουθίας.

Παράδειγμα Σταματήματος Ακολουθίας:
12.50μμ Η μετοχή της Yahoo εμπορεύεται στα $45.51/$45.73 (Πώληση/Αγορά)

12.50μμ Βάζετε εντολή με Σταμάτημα Ακολουθίας στα 50 pips = $0.5 = (-1.1%) για αγορα 100 μετοχών Yahoo
Αγοράζετε 100 μετοχές Yahoo στα $45.73
Κατά συνέπεια, η αρχική εντολή σας Σταματήματος Ακολουθίας θα εκτελεστή οταν η Yahoo πωλείται στα $45.01. ($45.51 – $0.5)

2.05μμ Η τιμή της Yahoo ξεκινά γρήγορα να αυξάνεται και φθάνει στα $47.60 (το νέο όριο Σταματήματος Ακολουθίας είναι $47.10)

3.10μμ Η τιμή της Yahoo συνεχίζει να αυξάνεται και φθάνει στα $49.75 (το νέο όριο Σταματήματος Ακολουθίας είναι $49.25)

4.15μμ Η τιμή της Yahoo ξεκινά γρήγορα να μειώνεται και φθάνει στα $42.51. Το όριο Σταματήματος Ακολουθίας σας είναι $49.25, έτσι η Plus500 εκτελεί την οδηγία σας σε αυτή την τιμή.

Σύνοψης Κέρδους: 100* ($49.25–$45.73) = $352. (Εάν δεν είχατε ορίσει Στάματημα Ακολουθίας, και ορίζατε μόνο Σταμάτημα Ζημιάς, τότε θα κάνετε μεγάλη ζημιά.)

Αρχικες Εντολές

Οι Εντολές Εισόδου εκτελούνται τη στιγμή που η τιμή της αγοράς φτάνει την καθορισμένη τιμή και ανοίγει μια νέα θέση. Η τιμή μπορεί να είναι πάνω ή κάτω από την τρέχουσα χρηματιστηριακή αξία.

Υπάρχουν τέσσερα είδη Εντολών Εισόδου:

 1. Είσοδος-Όριο-Αγοράς: Περιμένετε μέχρι την τιμή να είναι χαμηλότερη από την τρέχουσα τιμή (χρησιμοποιείτε για αγορά).
 2. Είσοδος -Σταμάτημα-Αγορά: Περιμένετε μέχρι η τιμή πηγαίνει σε υψηλότερη τιμή από την τρέχουσα τιμή (χρησιμοποιείτε για αγορά).
 3. Είσοδος-Σταμάτημα-Πώληση (πηγαίνετε short): Περιμένετε μέχρι η τιμή πηγαίνει σε υψηλότερη τιμή από την τρέχουσα τιμή (χρησιμοποιείτε για πώληση).
 4. Είσοδος -Stop-Sell (θα short) : Περιμένετε μέχρι την τιμή να είναι χαμηλότερη από την τρέχουσα τιμή (χρησιμοποιείτε για πώληση).

Για παράδειγμα, εάν θέλετε να αγοράσετε μετοχές της Google, αλλά όταν πέσει η τιμή στα $450, θα δημιουργήσετε μια εντολή Είσοδος-Όριο-Αγοράς στα $450. Εάν η τιμή δεν πέσει σε αυτό το επίπεδο, τότε η εντολή θα παραμείνει ανεκτέλεστη, και θα παραμείνει σε εκκρεμότητα μέχρι να την ακυρώσετε.

Για να δημιουργήσετε μια νέα Εντολή Εισόδου στη Plus500 απλά:
→ Πηγαίνετε στην κύρια οθόνη της πλατφόρμας
→ Κάντε κλικ στο 'Αγορά' ή 'Πώληση'
→ Κάντε κλικ στο 'Προηγμένα"
→ Ολοκληρώστε την σχετική καταχώρηση
→ Κάντε κλικ στο 'Αγορά'

Αναδιάταξη

Τα εργαλεία που διαπραγματεύονται σε μελλοντικά συμβόλαια έχουν ημερομηνία λήξης. Μόλις φτάσει η ημερομηνία λήξης, οι θέσεις θα αναδιαταχτούν αυτόματα στο επόμενο συμβόλαιο. Η ημερομηνία και η ώρα της αναδιάταξης φαίνεται στα στοιχεία του κάθε εργαλείου.

Καθώς οι δείκτες αγοραπωλησίας διαφέρουν μεταξύ των συμβολαίων, το Plus500 θα κάνει ρύθμιση των μετοχών στη διαφορά τιμών. Αυτό θα εξασφαλίσει ότι η καθαρή αξία των μετοχών σας δεν αλλάζει και δεν κερδίζετε/χάνετε από τη διαφορά τιμών μεταξύ των παλιών και των καινούριων συμβολαίων σας.

Εάν η νέα τιμή είναι υψηλότερη από την παλιά τιμή, οι θέσεις αγοράς θα λάβουν αρνητική προσαρμογή, και οι θέσεις πώλησης θα λάβουν θετική προσαρμογή. Ωστόσο, εάν η νέα τιμή είναι χαμηλότερη από την παλιά τιμή, οι θέσεις αγοράς θα λάβουν θετική προσαρμογή, και οι θέσεις πώλησης θα λάβουν αρνητική προσαρμογή.

Επιπλέον, οι θέσεις μπορεί να χρεωθούν από ένα επιτοκιακό περιθώριο τη στιγμή της αναδιάταξης.

Παράδειγμα υπολογισμού ρύθμισης μιας αναδιάταξης:
Έχετε μία θέση ΑΓΟΡΑΣ 100 συμβολαίων πετρελαίου.

Δείκτες του συμβολαίου πετρελαίου τη στιγμή της αναδιάταξης:
Δείκτης αγοράς υπάρχοντος συμβολαίου = $45.30
Δείκτης πώλησης υπάρχοντος συμβολαίου = $45.25
Δείκτης αγοράς νέου συμβολαίου = $46.50
Δείκτης πώλησης νέου συμβολαίου = $46.45

Υπολογισμός ρυθμίσεων:
Διαφορά δείκτη αγοράς = [Δείκτης πώλησης νέου συμβολαίου] - [Δείκτης πώλησης υπάρχοντος συμβολαίου] =
$46.45 - $45.25 = $1.2
Ρύθμιση Αξίας Αγοράς = - ([Σύνολο Συμβολαίων] * [Διαφορά Δείκτη Αγοράς]) =
- (100 * $1.2) = - $120

Ρύθμιση Επιτοκιακού Περιθωρίου = [Σύνολο Συμβολαίων] * [Επιτοκιακό Περιθώριο Νέου Συμβολαίου] =
100 * (46.50$-46.45$) = $5
Συνολική Ρύθμιση Αγοράς = [Ρύθμιση Αξίας Αγοράς] - [Ρύθμιση Επιτοκιακού Περιθωρίου] =
- $120 - $5 = - $125

Ανακεφαλαίωση:
Θα συνεχίσετε να έχετε την ίδια θέση των 100 συμβολαίων πετρελαίου.
Θα πάρετε μια ρύθμιση των -$125.
Η καθαρή αξία θα παραμείνει ίδια, με εξαίρεση $5 επιτοκιακού περιθωρίου.

Υπολογισμός του παραπάνω παραδείγματος για θέση ΠΩΛΗΣΗΣ
Διαφορά Δείκτη Πώλησης = [Δείκτης αγοράς νέου συμβολαίου] - [Δείκτης αγοράς υπάρχοντος συμβολαίου] =
$46.50 - $45.30 = $1.2
Ρύθμιση Αξίας πώλησης = [Σύνολο Συμβολαίων] * [Διαφορά Δείκτη Πώλησης] =
100 * $1.2 = $120
Ρύθμιση επιτοκιακού περιθωρίου = [Σύνολο Συμβολαίων] * [Επιτοκιακό Περιθώριο Νέου Συμβολαίου] =
100 * (46.50$-46.45$) = $5
Ρύθμιση Συνόλου Πώλησης = [Ρύθμιση Αξίας Πώλησης] - [Ρύθμιση Επιτοκιακού Περιθωρίου] =
$120 - $5 = $115