Άνοιγμα Θέσης

Για να συνεχίσετε πατήστε το πλήκτρο «Αγορά» δίπλα από το χρηματοοικονομικό προϊόν στην κύρια οθόνη της πλατφόρμας.

Ένα popup θα εμφανιστεί που περιέχει τα ακόλουθα πεδία (τα πεδία διαφέρουν ανάλογα με μέσο που έχετε επιλέξει για αγορά):
Ποσό για Αγορά Forex: Εισάγετε τον αριθμό των βασικών μονάδων/κομματιών που επιθυμείτε να αγοράσετε.
Αριθμό των Μετοχών για τον Μετοχικό Τίτλο: Εισάγετε το ποσό των μετοχών που επιθυμείτε να αγοράσετε. Θα πρέπει να έχετε μόνο ένα μικρό ποσοστό από την αρχική τιμή που υποβάλετε προσφορά.
Αριθμός των Συμβολαίων για Δείκτες: Εισάγετε το ποσό των Συμβολαίων που επιθυμείτε να αγοράσετε. Κάθε σημείο δείκτη αξίζει ένα ορισμένο ποσό - συνήθως 1USD ή 1EUR ανάλογα με την αγορά που διαπραγματεύεται ο δείκτης.
Κλείσιμο με Κέρδος (Stop Limit): Εισάγετε to ποσό στο "Κλείσιμο με Κέρδος", που θέλετε να πωλήσετε το μέσο. Αυτό είναι γενικά το ανώτατο ποσό του κέρδους που μπορείτε να αναμένετε σε μια πράξη.
Κλείσιμο με Ζημιά (Stop Loss): Εισάγετε to ποσό στο "Κλείσιμο με Ζημιά", που θέλετε να πωλήσετε το μέσο. Αυτό είναι γενικά το ανώτατο ποσό των ζημιών που θα μπορούσε να έχετε σε μια πράξη.

Κάντε κλικ στο Επιπρόσθετα και δύο επιπλέον επιλογές θα εμφανιστούν:
Σταμάτημα Ακολουθίας:Να σταματήσει η ζημιά με τον αριθμό των pips χαμηλότερο από τη μέγιστη τιμή του μέσου. Το Σταμάτημα Ακολουθίας είναι μια μεταφερόμενη ενεργοποίηση η οποία μπορεί να βοηθήσει στη μεγιστοποίηση του κέρδους όπως ανεβαίνουν οι τιμές και να περιορίζει τις ζημίες όταν πέφτουν.
Αγοράστε Μόνο Όταν η Τιμή είναι (Limit Order): Ορίζεται την τιμή αγοράς του μέσου αν πάει πάνω ή κάτω από την καθορισμένη τιμή.

Για να πωλήσετε απλά πατήστε το κουμπί "Πώληση" δίπλα από το μέσο στην κύρια οθόνη της πλατφόρμας και συμπληρώστε τα πεδία στο popup όπως πριν.

Παράδειγμα Ανοίγματος Θέσης:
Μετά την εγγραφή σας κάνετε μια κατάθεση $1000 μέσο πιστωτικής κάρτας

 • Υπόλοιπο: $1000 (Καταθέσεις - Αναλήψεις + Κ&Ζ των κλειστών θέσεων)
 • Κ&Ζ = $0 (Ολικό Κέρδος και Ζημιά όλων των ανοικτών θέσεων συμπεριλαμβανομένων των ημερήσιων Επιμίσθιων)
 • Διαθέσιμο Υπόλοιπο: $1000 (Υπόλοιπο + Κ&Ζ των ανοικτών θέσεων - Αρχικά Περιθώρια)
 • Μετοχική Αξία: $1000 (Υπόλοιπο + Κ&Ζ των ανοικτών θέσεων)

8:07μμ - Πιέζετε το 'Αγορά' Πετρέλαιο που διαπραγματεύεται στα $60 το βαρέλι:
Τα κριτήρια σας είναι:
Αριθμός Βαρελιών: 100
Κλείσιμο με Κέρδος: $64
Κλείσιμο με Ζημιά: $55
Η ολική αγορά σας είναι: 100*$60.00 = $6000
Το αναγκαίο Αρχικό Περιθώριο για το Πετρέλαιο είναι 10%: $600
Το Περιθώριο Συντήρησης που χρειάζεται για την διατήρηση της θέσης Πετρελαίου είναι 5%: $300

 • Υπόλοιπο: $1000
 • Κ&Ζ = 0. (Συνήθως το ποσοστό επικαταλλαγής είναι 5 σέντς οπότε θα έχετε Κ&Ζ -$5)
 • 'Διαθέσιμο Υπόλοιπο' μετά την αγορά σας πετρελαίου είναι: $400 ($1000 - 10%*$6000 = $400)
 • 'Μετοχική Αξία': $1000 ($1000 + $0)

9:05μμ - Το Πετρέλαιο πηδά στα $64.

 • Υπόλοιπο: $1000
 • Κ&Ζ: +$400 (100*$64-100*$60)
 • Διαθέσιμο Υπόλοιπο: $800 ($1000 - 10%*$6000 + $400 = $800)
 • Μετοχική Αξία: $1400 ($1000 + $400)

9:15μμ - Το Πετρέλαιο πηδά στα $66 - πριν την εκτέλεση της εντολής για να πάρετε το κέρδος σας.

 • Υπόλοιπο: $1000
 • Κ&Ζ: +$600 (100*$66-100*$60)
 • Διαθέσιμο Υπόλοιπο: $1000 ($1000 - 10%*$6000 + $600 = $1000)
 • Μετοχική Αξία: $1600 ($1000 + $600)

9:15μμ - Η εντολή για να πάρετε το κέρδος σας εκτελείτε και η θέση κλείνη. Έχετε κάνει κέρδος $600 σε αυτή την πράξη.

 • Υπόλοιπο: $1600
 • Κ&Ζ: 0 (no open positions)
 • Διαθέσιμο Υπόλοιπο: $1600
 • Μετοχική Αξία: $1600