Περιθώρια

Μόχλευση

Ο όρος μόχλευση χρησιμοποιείται όταν μια μικρή αλλαγή στην τιμή ενός υποκείμενου στο CFD περιουσιακού στοιχείου μετατρέπεται σε μια μεγαλύτερη αλλαγή, έτσι ώστε το CFD να προσφέρει μια «επιταχυμένη» επιστροφή. Μόχλευση «10%» (ή 1:10) σημαίνει ότι αν η τιμή του υποκείμενου περιουσιακού στοιχείου αλλάξει κατά 1%, η τιμή του CFD θα αλλάξει κατά 10%. Στην Πλατφόρμα Συναλλαγών η μόχλευση κάθε μέσου εμφανίζεται στο σύνδεσμο «λεπομέρειες» που αντιστοιχεί σε κάθε CFD. Η μόχλευση, η οποία πολλές φορές καλείται και «gearing», είναι μια τεχνική πολλαπλασιασμού των κερδών, η οποία όμως μπορεί να πολλαπλασιάσει και τις απώλειες.

Λάβετε υπόψη ότι όσο αυξάνεται η μόχλευση, μικρές αλλαγές στην τιμή του υποκείμενου περιουσιακού στοιχείου μεγιστοποιούνται και το ποσό περιθωρίου που απαιτείται ενδέχεται να επηρεαστεί αναλόγως.

Απαίτηση Πρόσθετου Περιθωρίου

Το επίπεδο του περιθωρίου διατήρησης είναι το ελάχιστο ποσό των ιδίων κεφαλαίων με το οποίο ένας πελάτης πρέπει να διατηρήσει μια ανοικτή θέση. Σε περίπτωση πτώσης της καθαρής θέσης σας κάτω από το ελάχιστο ποσό, τότε, η Plus500 θα εκτελέσει αυτόματα μια κλήση περιθωρίου συναλλαγής και θα κλείσει όλες τις ανοιχτές θέσεις έως ότου ο λογαριασμός σας υπερβεί το απαιτούμενο επίπεδο περιθωρίου διατήρησης.

Σε ορισμένες περιπτώσεις δεν θα επέλθει Κλήση Περιθωρίου εάν η Μετοχή πέσει κάτω από την Απαίτηση Περιθωρίου. Αυτό συμβαίνει γιατί το Plus500 μπορεί να παρέχει στους συναλλασσόμενους επιπλέον χρόνο ώστε να επιτρέπεται η κατάθεση επιπλέον κεφαλαίων ή για να κλείσει η θέση από τον κάτοχο του λογαριασμού. Εάν η θέση είναι ακόμα ανοιχτή στο τέλος της περιόδου χάριτος και τα κεφάλαια δεν έχουν προστεθεί στον λογαριασμό, τότε η θέση ή οι θέσεις θα κλείσουν στη διαθέσιμη τιμή στην πλατφόρμα μας τη στιγμή εκείνη.

Παράδειγμα στο οποίο μπορεί να προκύψει μια Απαίτηση Πρόσθετου Περιθωρίου:

Εγγράφεστε και καταθέτετε $600 μέσω πιστωτικής κάρτας

 • Υπόλοιπο: $600 (Καταθέσεις - Αναλήψεις + Κ & Ζ των κλειστών θέσεων)
 • Διαθέσιμο Υπόλοιπο: $600 (Υπόλοιπο + Κ & Ζ των ανοικτών θέσεων - Αρχικά Περιθώρια)
 • Κ & Ζ = $ 0 (σύνολο των κερδών και ζημιών όλες ανοικτές θέσεις συμπεριλαμβανομένων των ημερήσιων Επιμίσθιων)
 • Μετοχική Αξία: $600 (Υπόλοιπο + Κ & Ζ των ανοικτών θέσεων)

11.30 π.μ. – Αγοράζετε 10 Μετοχές (CFD) της Google στα $540.00
Το συνολικό ποσό που θα αγοράσετε είναι: 10*$540.00 = $5,400
Το Αρχικό Περιθώριο που είναι απαραίτητο για 10 μετοχές της Google είναι το 10%: $540
Το Περιθώριο Συντήρησης που είναι απαραίτητο για να διατηρήσετε τις 10 Μετοχές της Google είναι 5%: $270

Αν η μετοχική αξία του κεφαλαίου σας μειωθεί κάτω από τα $270 θα λάβετε Απαίτηση Πρόσθετου Περιθωρίου. Η Plus500 θα ρευστοποιήσει τις ανοικτές σας θέσεις.

 • Υπόλοιπο: $600.
 • Διαθέσιμο υπόλοιπο αφού αγοράσατε τις μετοχές της Google είναι: $60 ($600 - 10%*$5400)
 • Κ & Ζ = $0
 • Μετοχική Αξία: $600 ($600 + $0)

12.15 μ.μ. – Η μετοχη της Google πέφτει στα $520

 • Υπόλοιπο: $600
 • Διαθέσιμο Υπόλοιπο: $0 ($600 - 10%*$5400 + 10*($520 - $540))
 • Κ & Ζ = -$200 ((10*$520 - 10*$540)
 • Η «Μετοχική Αξία» είναι $400 (- $200 + $600)

1.10pm - Η μετοχη της Google πέφτει στα $490. Λαμβάνετε Απαίτηση Πρόσθετου Περιθωρίου και η Plus500 ρευστοποιεί τη θέση σας.

 • Υπόλοιπο: $600
 • Διαθέσιμο Υπόλοιπο: $0 ($600 - 10%*$5400 + 10*($490-$540))
 • Κ & Ζ = -$500 (10*$490 - 10*$540)
 • Μετοχική Αξία: $100 (-$500 + $600)

Ο λόγος που λάβατε Απαίτηση Πρόσθετου Περιθωρίου είναι επειδή η Μετοχική Αξία σας είναι $100 και χρειάζεστε $270 για να διατηρήσετε ανοικτή θέση, στις 10 Μετοχές της Google. Ως εκ τούτου, η Plus500 έχει ρευστοποιήση την θέση σας. Το τρέχον υπόλοιπο σας είναι:

 • Υπόλοιπο: $100 (Το Υπόλοιπο αλλάζει μόνο όταν κλείνει μια θέση ή κάνετε ανάληψη κεφαλαίων).
 • Διαθέσιμο Υπόλοιπο: $100 (Καταθέσεις - Αναλήψεις + Κ & Ζ των κλειστών θέσεων)
 • Κ & Ζ = $0 (δεν υπάρχουν ανοικτές θέσεις)
 • Μετοχική Αξία: $100 (Υπόλοιπο + Κ & Ζ των ανοικτών θέσεων)

Αρχικό Περιθώριο

Για να ανοίξετε μια νέα θέση, το διαθέσιμο υπόλοιπο του λογαριασμού σας, πρέπει να υπερβαίνει το απαιτούμενο Αρχικό Επίπεδο Περιθωρίου. Το Αρχικό Επίπεδο Περιθωρίου είναι συγκεκριμένο για κάθε χρηματοδοτικό μέσο.

Για να δείτε το Αρχικό Επίπεδο Περιθωρίου για ένα ειδικό μέσο πηγαίνετε στην κύρια οθόνη της πλατφόρμα συναλλαγών της Plus500, επιλέξτε το μέσο που θέλετε να δείτε και κάντε κλικ στο "Λεπτομέρειες" που βρίσκεται στη δεξιά άκρη της οθόνης. Ένα popup θα βγει και το Αρχικό Επίπεδο Περιθωρίου θα εμφανιστεί στην πάνω δεξιά γωνία του παραθύρου αυτού.

Διατήρηση Περιθωρίου

Για να διατηρήσετε μια θέση ανοικτή, το διαθέσιμο υπόλοιπο του λογαριασμού σας, πρέπει να υπερβαίνει το απαιτούμενο Επίπεδο Διατήρησης του Περιθωρίου. Το Επίπεδο Διατήρησης του Περιθωρίου είναι συγκεκριμένο για κάθε χρηματοδοτικό μέσο.

Για να δείτε το Επίπεδο Διατήρησης του Περιθωρίου για ένα ειδικό μέσο πηγαίνετε στην κύρια οθόνη της πλατφόρμα συναλλαγών της Plus500, επιλέξτε το μέσο που θέλετε να δείτε και κάντε κλικ στο "Λεπτομέρειες" που βρίσκεται στη δεξιά άκρη της οθόνης. Ένα popup θα βγει και το Επίπεδο Διατήρησης του Περιθωρίου θα εμφανιστεί στην πάνω δεξιά γωνία του παραθύρου αυτού.

Μέτρο ασφαλείας

Εάν δεν παρασχεθεί πρόσθετο περιθώριο, ως μέτρο ασφαλείας, οι θέσεις θα κλείσουν, για να αποτρέψουν τη δημιουργία χρέους του πελάτη.