Τύποι και καθορισμός τιμών μέσου

Μετοχές/Μετοχικόι Τίτλοι CFD's - Google, Vodafone, Barclays, Nokia, BMW, κλπ

Οι Μετοχές CFD της Plus500 σου επιτρέπουν να κάνεις συναλλαγές με τις πιο εμπορεύσιμες Μετοχές Παγκοσμίως. Η αξία της σύμβασης ενός Δείκτης CFD ισούται με την τιμή που αναφέρεται στο νόμισμα του δείκτη. Για παράδειγμα, αν η DIJA CFD είναι διαπραγμάτευση στα 13,805.56, τότε η τιμή του ενός DIJA CFD είναι USD13,805.56. Με μόνο το ισοδύναμο του 5% του αρχικού περιθωριού, μπορείτε να έχετε έως και 20 φορές μόχλευση για διαπραγμάτευση των Βασικών Δεικτών Μετοχών.

Συναλλαγές Δεικτών CFD - S&P 500, UK 100, Germany 30, κλπ

Οι Βασικοί Δείκτες Μετοχών Παγκοσμίος είναι διαθέσιμοι για εμπορία στη Plus500. Η αξία της σύμβασης ενός Δείκτης CFD ισούται με την τιμή που αναφέρεται στο νόμισμα του Δείκτη. Για παράδειγμα, αν η DJIA CFD είναι διαπραγμάτευση στα 13,805.56, τότε η τιμή του ενός DJIA CFD είναι USD13,805.56. Με μόνο το ισοδύναμο του 0,3% του αρχικού περιθωριού, μπορείτε να έχετε έως και 300 φορές μόχλευση για διαπραγμάτευση των Βασικών Δεικτών.

Εμπορία Forex - EUR/USD, EUR/GBP, USD/JPY, κλπ

Κάνετε συναλλαγές ορισμένων από των πιο ενεργά διαπραγματεύσιμων ζευγών FX (Forex) με τη Plus500. Η αξία της σύμβασης ενός FX CFD ισούται με 100 φορές την τιμή που αναφέρεται στο δεύτερο νόμισμα του ζευγαριού. Έτσι, εάν το AUD/USD CFD διαπραγματεύεται στο 0,9450, τότε η τιμή του ενός AUD/USD CFD θα είναι USD94.50 ή AUD100. Μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 300 φορές μόχλευση στα πιο ενεργά ζεύγη διαπραγμάτεύσης FX με μια επένδυση που ισοδυναμεί με το 0,3% του αρχικού περιθωρίου.

Εμπορεύματα CFDs – Αργό Πετρέλαιο, Χρυσό, Ασήμι, κλπ

Τα κύρια εμπορεύματα παγκοσμίως είναι έτοιμα για εμπορία στη Plus500. Η αξία μιας σύμβασης ενός CFD εμπορευμάτων ισούται με την τιμή που αναφέρεται στο νόμισμα του εμπορεύματος. Επομένως, εάν το CFD του Χρυσού διαπραγματεύεται στα USD786.40, τότε η αξία ενός CFD χρυσού είναι USD786.40 (ή το ισοδύναμο μιας ουγγιά troy χρυσού). Με την επένδυση μόνο του ισοδύναμου του 0,7% του αρχικού περιθωρίου, μπορείτε να αποκτήσετε περισσότερο από 152 φορές μόχλευση σε αυτά τα κύρια εμπορεύματα.

Καθορισμός τιμών

Η Plus500 χρησιμοποιεί live τιμές απευθείας από την αναγνωρισμένη αγορά στην οποία εκτελούνται οι συναλλαγές για το υποκείμενο μέσο. Στη συνέχεια εφαρμόζεται ένα μικρό επιμίσθιο προσαρμογής στην μέση τιμή της αγοράς ώστε να επιτευχθεί η διαφορά μεταξύ τιμής αγοράς και τιμής πώλησης. Λεπτομέρειες για το επιμίσθιο προσαρμογής θα βρείτε στην καρτέλα λεπτομερειών για κάθε μέσο στην Πλατφόρμα Συναλλαγών.