Κλείσιμο Θέσης

Μόλις ανοίξετε μία θέση τα στοιχεία για το μέσο που έχετε επιλέξει στην στήλη 'Ψηλό/Χαμηλό' θα αλλάξουν σε ένα κουμπί που θα αναγράφει 'Κλείστε τη θέση'.

Απλά κάντε κλικ στο 'Κλείστε τη θέση' και ένα παράθυρο θα εμφανιστεί για να επιβεβαιώσετε ή να ακυρώσετε το κλείσιμο.