Συναλλαγές

Υπάρχουν περιορισμοί σχετικά με τις μεθόδους συναλλαγής;

Οποιαδήποτε μέθοδος συναλλαγών που απαγορεύεται σύμφωνα με τους όρους της Συμφωνίας Χρήστη όπως το γδάρσιμο (scalping), το αυτοματοποιημένο σύστημα εισόδου δεδομένων και η οικονομική αντασφάλιση

Διαβάστε Περισσότερα

Υπάρχει περίπτωση να βρεθώ σε κατάσταση χρέους; / Μπορεί ο λογαριασμός μου να φτάσει σε αρνητικό υπόλοιπο;

Οι πελάτες δεν μπορούν να χάσουν περισσότερα κεφάλαια από αυτά που έχουν ήδη στον λογαριασμό τους. Το χαρακτηριστικό “Απαίτηση Πρόσθετου Περιθωρίου” υπάρχει για να αποτρέψει

Διαβάστε Περισσότερα

Προσφέρετε υπηρεσία Ειδοποιήσεων;

Ναι, και είναι εντελώς δωρεάν! Μπορείτε να λαμβάνετε ειδοποιήσεις και ενημερώσεις κάθε φορά που ανοίγετε/κλείνετε μια θέση, όταν ένα μέσο φτάσει σε μια συγκεκριμένη

Διαβάστε Περισσότερα

Δηλώνετε φόρους;

Είναι δική σας ευθύνη να δηλώνετε και να πληρώνετε φόρους σύμφωνα με τους νόμους της τοπικής δικαιοδοσίας σας. Παρακαλούμε αναφερθείτε στη Συμφωνία Χρήστη για τις σχετικές

Διαβάστε Περισσότερα

Πώς μπορώ να αποφύγω την Απαίτηση Πρόσθετου Περιθωρίου;

Οι πελάτες θα πρέπει να παρακολουθούν το υπόλοιπό τους συνεχώς και να βεβαιώνονται πως έχουν επαρκή κεφάλαια στο λογαριασμό συναλλαγών τους για να διατηρήσουν τις ανοιχτές

Διαβάστε Περισσότερα

Πώς μπορώ να υπολογίσω τις υποχρεώσεις του Περιθωρίου μου;

Αρχικό Περιθώριο = (τιμή ανοίγματος της θέσης*μέγεθος της συναλλαγής)*ποσοστό αρχικού περιθωρίου.
Για παράδειγμα, ας υποθέσουμε ότι αγοράζετε

Διαβάστε Περισσότερα

Πώς μπορώ να κλείσω μια θέση;

Για να κλείσετε μια θέση, κάντε κλικ στο κουμπί "Κλείσιμο Θέσης" στην κύρια οθόνη ή στην καρτέλα "Ανοιχτές Θέσεις". Μόλις κάνετε κλικ στο κουμπί

Διαβάστε Περισσότερα

Πώς μπορώ να δημιουργήσω και να διαχειριστώ ενημερώσεις;

Για να δημιουργήσετε νέα ενημέρωση, κάντε κλικ στο εικονίδιο Ενημέρωση (  ) στην κύρια οθόνη ή στην οθόνη «Λεπτομέρειες» του μέσου.

Διαβάστε Περισσότερα

Πώς μπορώ να ανοίξω μια θέση;

Για να ανοίξετε μια θέση, πηγαίνετε στην οθόνη "Συναλλαγές" στην πλατφόρμα του Plus500, επιλέξτε το μέσο στο οποίο επιθυμείτε να πραγματοποιήσετε συναλλαγές, κάντε κλικ στο Αγορά/Πώληση

Διαβάστε Περισσότερα
Δεν βρήκατε απάντηση στο ερώτημά σας; Επικοινωνία!
Email

Οι συμβάσεις CFDs είναι πολύπλοκα προϊόντα και ενέχουν υψηλό κίνδυνο ραγδαίας απώλειας χρημάτων λόγω της μόχλευσης. 80,5% των λογαριασμών των ιδιωτών επενδυτών υφίστανται απώλειες κεφαλαίων όταν πραγματοποιούνται συναλλαγές μέσω CFDs με τον συγκεκριμένο πάροχο. Θα πρέπει να αξιολογήσετε αν κατανοείτε τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν οι συμβάσεις CFDs και αν μπορείτε να ανταπεξέλθετε οικονομικά στον υψηλό κίνδυνο απώλειας των κεφαλαίων σας.