Τι είναι η Απαίτηση Πρόσθετου Περιθωρίου;

Εάν το μετοχικό κεφάλαιό σας πέσει κάτω από το ποσό διατήρησης περιθωρίου, η Plus500 θα πραγματοποιήσει Απαίτηση Περιθωρίου και θα κλείσει μία ή όλες τις ανοιχτές θέσεις. Είναι δική σας ευθύνη να ελέγχετε συνεχώς τις ανοιχτές θέσεις σας και να βεβαιωθείτε πως υπάρχουν επαρκή κεφάλαια στον λογαριασμό σας ή να αποφασίσετε να κλείσετε οποιαδήποτε ή και όλες τις ανοιχτές θέσεις σας.

Δεν βρήκατε απάντηση στο ερώτημά σας; Επικοινωνία!
Email

Οι συμβάσεις CFDs είναι πολύπλοκα προϊόντα και ενέχουν υψηλό κίνδυνο ραγδαίας απώλειας χρημάτων λόγω της μόχλευσης. 80,5% των λογαριασμών των ιδιωτών επενδυτών υφίστανται απώλειες κεφαλαίων όταν πραγματοποιούνται συναλλαγές μέσω CFDs με τον συγκεκριμένο πάροχο. Θα πρέπει να αξιολογήσετε αν κατανοείτε τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν οι συμβάσεις CFDs και αν μπορείτε να ανταπεξέλθετε οικονομικά στον υψηλό κίνδυνο απώλειας των κεφαλαίων σας.