Πως μπορούμε να σας βοηθήσουμε

Τι είναι το CFD?

Τα προϊόντα Συμβόλαια Επί της Διαφοράς ("CFD") σχεδιάστηκαν με στόχο να δώσουν στους πελάτες τη δυνατότητα να επωφεληθούν από όλα τα πλεονεκτήματα της κατοχής μιας θέσης Μετοχής, Δείκτη, ETF, Forex, Επιλογής, ή Εμπορεύματος χωρίς να είναι απαραίτητη η φυσική κατοχή του εν λόγω μέσου. Οι πελάτες συνάπτουν το συμβόλαιο για ένα CFD στη χρηματιστηριακή τιμή, η διαφορά μεταξύ αυτή της τιμής και της τιμής του CFD που ισχύει κατά το κλείσιμο της θέσης διευθετείται με μετρητά, εξού και ο όρος "Συμβόλαια Επί της Διαφοράς" ή CFD.

Επιστροφή στο θέμα