Υπάρχει περίπτωση να βρεθώ σε κατάσταση χρέους; / Μπορεί ο λογαριασμός μου να φτάσει σε αρνητικό υπόλοιπο;

Οι πελάτες δεν μπορούν να χάσουν περισσότερα κεφάλαια από αυτά που έχουν ήδη στον λογαριασμό τους. Το χαρακτηριστικό “Απαίτηση Πρόσθετου Περιθωρίου” υπάρχει για να αποτρέψει το αρνητικό υπόλοιπο στο λογαριασμό σας. Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε διαβάστε το “Τι είναι η Απαίτηση Πρόσθετου Περιθωρίου;

Δεν βρήκατε απάντηση στο ερώτημά σας; Επικοινωνία!
Email

Οι συμβάσεις CFDs είναι πολύπλοκα προϊόντα και ενέχουν υψηλό κίνδυνο ραγδαίας απώλειας χρημάτων λόγω της μόχλευσης. 76,4% των λογαριασμών των ιδιωτών επενδυτών υφίστανται απώλειες κεφαλαίων όταν πραγματοποιούνται συναλλαγές μέσω CFDs με τον συγκεκριμένο πάροχο. Θα πρέπει να αξιολογήσετε αν κατανοείτε τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν οι συμβάσεις CFDs και αν μπορείτε να ανταπεξέλθετε οικονομικά στον υψηλό κίνδυνο απώλειας των κεφαλαίων σας.