Γιατί χρειάζεται να μεταφορτώσω ταυτότητα με φωτογραφία μου και άλλα έγγραφα;

Σύμφωνα με τις νομικές και ρυθμιστικές υποχρεώσεις μας, το Plus500 χρειάζεται να επιβεβαιώσει την ταυτότητα και τη διεύθυνση κατοικίας σας, για τα οποία μπορεί να χρειαστεί μια φωτογραφία με ταυτότητα και πληροφορίες ή/και έγγραφα σχετικά με τη διεύθυνσή σας.
Όταν ανοίγετε λογαριασμό με το Plus500, συμφωνείτε να συμμορφωθείτε με όλους τους ισχύοντες νόμους και ρυθμίσεις ενάντια στο ξέπλυμα χρήματος και στη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, συμπεριλαμβανομένης, αλλά χωρίς να περιορίζεται σε αυτήν, και της υποχρέωσης προσκόμισης ικανοποιητικών αποδείξεων ταυτότητας, διεύθυνσης κατοικίας, πηγής κεφαλαίων κλπ. Το Plus500 δεν θα δημιουργήσει επαγγελματική σχέση με ένα άτομο εκτός και μέχρι να έχουν επιβεβαιωθεί επιτυχώς η ταυτότητα και η διεύθυνση κατοικίας του πελάτη και/ή να έχουν ληφθεί και επιβεβαιωθεί όλα τα απαραίτητα έγγραφα. Αυτό συμβαίνει για να προστατευτείτε και εσείς και εμείς από τυχόν απάτη, καθώς και να προστατευτούν τα προσωπικά σας δεδομένα, και για αυτό είναι μέρος της διαδικασίας δέουσας επιμέλειας. Το Plus500 διατηρεί το δικαίωμα να επιβάλλει επιπλέον υποχρεώσεις δέουσας επιμέλειας όπου κριθεί απαραίτητο.

Δεν βρήκατε απάντηση στο ερώτημά σας; Επικοινωνία!
Email

Οι συμβάσεις CFDs είναι πολύπλοκα προϊόντα και ενέχουν υψηλό κίνδυνο ραγδαίας απώλειας χρημάτων λόγω της μόχλευσης. 80,5% των λογαριασμών των ιδιωτών επενδυτών υφίστανται απώλειες κεφαλαίων όταν πραγματοποιούνται συναλλαγές μέσω CFDs με τον συγκεκριμένο πάροχο. Θα πρέπει να αξιολογήσετε αν κατανοείτε τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν οι συμβάσεις CFDs και αν μπορείτε να ανταπεξέλθετε οικονομικά στον υψηλό κίνδυνο απώλειας των κεφαλαίων σας.