Τι είδους έγγραφα θα χρειαστεί να στείλω;

Για να μπορούν οι πελάτες να πραγματοποιήσουν συναλλαγές με εμάς για πρώτη φορά σε νέο λογαριασμό (ακόμα κι αν είχαν στο παρελθόν λογαριασμό), θα πρέπει να γίνουν επιβεβαιώσεις ταυτότητας και διεύθυνσης κατοικίας. Σε μερικές δικαιοδοσίες η ταυτότητά σας μπορεί να επιβεβαιωθεί ηλεκτρονικά, ενώ σε άλλες θα χρειαστεί να προσκομίσετε συγκεκριμένα έγγραφα. Επιπλέον, ως μέρος της διαδικασίας δέουσας επιμέλειας, μπορεί να χρειαστεί να προσκομίσετε απόδειξη επιβεβαίωσης της κατοικίας σας και συγκεκριμένες πληροφορίες σχετικά με τη μέθοδο πληρωμής που θέλετε να χρησιμοποιήσετε για να βάλετε κεφάλαια.

Οι απαιτήσεις μας για την επιβεβαίωση ταυτότητας μπορεί να περιλαμβάνουν τα παρακάτω:

 1. Ένα έγγραφο ταυτοποίησης που έχει εκδοθεί από δημόσια αρχή (Ταυτότητα) που να περιέχει όλες τις παρακάτω πληροφορίες:
  1. Φωτογραφία
  2. Αριθμό ταυτότητας
  3. Πλήρες ονοματεπώνυμο
  4. Ημερομηνία γέννησης
  5. Ημερομηνία Λήξης
 2. Ένα έγγραφο ταυτοποίησης κατοικίας που να δείχνει το πλήρες ονοματεπώνυμο και διεύθυνσή σας. Το έγγραφο ταυτοποίησης κατοικίας θα πρέπει να έχει εκδοθεί από χρηματοπιστωτικό ίδρυμα, εταιρεία κοινής ωφέλειας, κρατική υπηρεσία ή δικαστική αρχή και μπορεί να είναι ένα από τα παρακάτω:
  • αντίγραφο κινήσεως τράπεζας,
  • αντίγραφο κινήσεως πιστωτικής κάρτας,
  • λογαριασμός ηλεκτρικού,
  • λογαριασμός νερού ή αερίου,
  • λογαριασμός δημοτικών φόρων,
  • φορολογική επιστολή,
  • λογαριασμός τηλεφώνου,
  • λογαριασμός τηλεοπτικών υπηρεσιών, ή
  • λογαριασμός ίντερνετ.
 3. Επιβεβαίωση της πηγής των κεφαλαίων σας. Για να αποδείξετε πως είστε ο νόμιμος κάτοχος των κεφαλαίων που κατατίθενται στο λογαριασμό συναλλαγών σας ,το Plus500 μπορεί να σας ζητηθεί να προσκομίσετε ένα ή περισσότερα από τα παρακάτω έγγραφα (ανάλογα με τη μέθοδο πληρωμής που χρησιμοποιείτε): το μπροστινό μέρος της χρεωστικής/πιστωτικής κάρτας σας, ή ένα αντίγραφο κινήσεως τράπεζας/πιστωτικής κάρτας.
Δεν βρήκατε απάντηση στο ερώτημά σας; Επικοινωνία!
Email

Οι συμβάσεις CFDs είναι πολύπλοκα προϊόντα και ενέχουν υψηλό κίνδυνο ραγδαίας απώλειας χρημάτων λόγω της μόχλευσης. 76,4% των λογαριασμών των ιδιωτών επενδυτών υφίστανται απώλειες κεφαλαίων όταν πραγματοποιούνται συναλλαγές μέσω CFDs με τον συγκεκριμένο πάροχο. Θα πρέπει να αξιολογήσετε αν κατανοείτε τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν οι συμβάσεις CFDs και αν μπορείτε να ανταπεξέλθετε οικονομικά στον υψηλό κίνδυνο απώλειας των κεφαλαίων σας.