Ρυθμιστικές Αρχές

Είναι το Plus500 εξουσιοδοτημένο και ρυθμιζόμενο;

Οι θυγατρικές του Plus500 εξουσιοδοτούνται και ρυθμίζονται σε διάφορες δικαιοδοσίες σε ολόκληρο τον κόσμο

Διαβάστε Περισσότερα

Μέσω ποιων θυγατρικών λειτουργεί το Plus500;

Το Plus500 Ltd λειτουργεί μέσω των ακόλουθων θυγατρικών

Διαβάστε Περισσότερα

Ποια είναι τα πλεονεκτήματα των συναλλαγών με μια ρυθμιζόμενη εταιρία;

Ένα από τα πλεονεκτήματα των συναλλαγών με ρυθμιζόμενη εταιρία είναι πως ξέρετε ότι πραγματοποιείτε συναλλαγές σε μία έμπιστη και αξιόπιστη πλατφόρμα σε ένα ρυθμιζόμενο

Διαβάστε Περισσότερα
Δεν βρήκατε απάντηση στο ερώτημά σας; Επικοινωνία!
Email

Οι συμβάσεις CFDs είναι πολύπλοκα προϊόντα και ενέχουν υψηλό κίνδυνο ραγδαίας απώλειας χρημάτων λόγω της μόχλευσης. 76,4% των λογαριασμών των ιδιωτών επενδυτών υφίστανται απώλειες κεφαλαίων όταν πραγματοποιούνται συναλλαγές μέσω CFDs με τον συγκεκριμένο πάροχο. Θα πρέπει να αξιολογήσετε αν κατανοείτε τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν οι συμβάσεις CFDs και αν μπορείτε να ανταπεξέλθετε οικονομικά στον υψηλό κίνδυνο απώλειας των κεφαλαίων σας.