Μπορώ να έχω παραπάνω από ένα λογαριασμό συναλλαγών;

Προτείνουμε στους πελάτες να εστιάσουν σε ένα λογαριασμό συναλλαγών και διατηρούμε το δικαίωμα να κλείσουμε μεταγενέστερους λογαριασμούς. Ωστόσο, κάθε περίπτωση θα αξιολογηθεί ατομικά. Εάν ένας επιπλέον λογαριασμός γίνει επιτρεπτός, θα πρέπει να λειτουργεί ανεξάρτητα και δεν θα είναι δυνατό να μεταφέρονται κεφάλαια ανάμεσα στους δύο λογαριασμούς.

Δεν βρήκατε απάντηση στο ερώτημά σας; Επικοινωνία!
Email

Οι συμβάσεις CFDs είναι πολύπλοκα προϊόντα και ενέχουν υψηλό κίνδυνο ραγδαίας απώλειας χρημάτων λόγω της μόχλευσης. 76,4% των λογαριασμών των ιδιωτών επενδυτών υφίστανται απώλειες κεφαλαίων όταν πραγματοποιούνται συναλλαγές μέσω CFDs με τον συγκεκριμένο πάροχο. Θα πρέπει να αξιολογήσετε αν κατανοείτε τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν οι συμβάσεις CFDs και αν μπορείτε να ανταπεξέλθετε οικονομικά στον υψηλό κίνδυνο απώλειας των κεφαλαίων σας.