Πού μπορώ να βρω πληροφορίες για το κάθε μέσο;

Μπορείτε να βρείτε χρήσιμες πληροφορίες για τα μέσα στην καρτέλα "Λεπτομέρειες" δίπλα από κάθε μέσο στην πλατφόρμα συναλλαγών. Οι λεπτομέρειες αυτές μπορεί να αλλάζουν ανά διαστήματα, επομένως βεβαιωθείτε ότι όλες οι πληροφορίες είναι σωστές πριν ξεκινήσετε τις συναλλαγές (οποιαδήποτε αλλαγή θα επηρεάσει μόνο νέες θέσεις).

Δεν βρήκατε απάντηση στο ερώτημά σας; Επικοινωνία!
Email

Οι συμβάσεις CFDs είναι πολύπλοκα προϊόντα και ενέχουν υψηλό κίνδυνο ραγδαίας απώλειας χρημάτων λόγω της μόχλευσης. 76,4% των λογαριασμών των ιδιωτών επενδυτών υφίστανται απώλειες κεφαλαίων όταν πραγματοποιούνται συναλλαγές μέσω CFDs με τον συγκεκριμένο πάροχο. Θα πρέπει να αξιολογήσετε αν κατανοείτε τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν οι συμβάσεις CFDs και αν μπορείτε να ανταπεξέλθετε οικονομικά στον υψηλό κίνδυνο απώλειας των κεφαλαίων σας.