Τι είναι Σπρεντ;

Το σπρεντ μπορεί να υπολογιστεί αφαιρώντας την τιμή πώλησης από την τιμή αγοράς ενός μέσου, και επίσης μπορεί να αλλάξει ενώ είναι ανοιχτή η θέση σας. Το Plus500 αποζημιώνεται για τις υπηρεσίες του μέσω του "σπρεντ αγοράς". Για παράδειγμα, όταν πραγματοποιείτε συναλλαγές EUR/USD, εάν η τιμή αγοράς είναι 1,3128 τότε η τιμή πώλησης θα είναι 1,3126, και το σπρεντ αγοράς θα είναι 2 σημεία (pips). Ενώ μερικά μέσα έχουν σταθερό σπρεντ, άλλα έχουν δυναμικό σπρεντ, το οποίο προσαρμόζεται συνέχεια ανάλογα με το σπρεντ της αγοράς.

Δεν βρήκατε απάντηση στο ερώτημά σας; Επικοινωνία!
Email

Οι συμβάσεις CFDs είναι πολύπλοκα προϊόντα και ενέχουν υψηλό κίνδυνο ραγδαίας απώλειας χρημάτων λόγω της μόχλευσης. 80,5% των λογαριασμών των ιδιωτών επενδυτών υφίστανται απώλειες κεφαλαίων όταν πραγματοποιούνται συναλλαγές μέσω CFDs με τον συγκεκριμένο πάροχο. Θα πρέπει να αξιολογήσετε αν κατανοείτε τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν οι συμβάσεις CFDs και αν μπορείτε να ανταπεξέλθετε οικονομικά στον υψηλό κίνδυνο απώλειας των κεφαλαίων σας.