Προσφέρετε Υπηρεσία Αναδιάταξης;

Τα περισσότερα από τα μέσα που προσφέρουμε, τα οποία βασίζονται σε μελλοντικά συμβόλαια, έχουν ημερομηνία αναδιάταξης. Μπορείτε να βρείτε αυτή την πληροφορία κάνοντας κλικ στον σύνδεσμο «Λεπτομέρειες» στην κεντρική οθόνη της πλατφόρμας συναλλαγών δίπλα από κάθε μέσο.
Όταν ένα μελλοντικό συμβόλαιο φτάσει στην ημερομηνία αυτόματης αναδιάταξης όπως καθορίζεται για το μέσο, όλες οι ανοιχτές θέσεις και εντολές αναδιατάσσονται αυτόματα στο επόμενο μελλοντικό κεφάλαιο από το Plus500, χωρίς χρέωση.
Για να περιοριστούν οι επιπτώσεις στην αποτίμηση της ανοιχτής θέσης, με δεδομένη την αλλαγή στην υποκείμενη τιμή του μέσου για την περίοδο του νέου συμβολαίου, πραγματοποιείται μία αντισταθμιστική ρύθμιση για να σας επιτρέψει να κρατήσετε ανοιχτές τις θέσεις σας χωρίς να επηρεαστεί το επίπεδο Μετοχικού Κεφαλαίου. Οι Εντολές Διακοπής και οι Εντολές με Όριο επίσης ρυθμίζονται αναλόγως για να εκφράσουν την τιμή του νέου συμβολαίου. Η αξία της θέσης συνεχίζει να εκφράζει τις επιπτώσεις των κινήσεων της αγοράς σύμφωνα με το αρχικό επίπεδο ανοίγματος.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον υπολογισμό των ρυθμίσεων της αναδιάταξης, παρακαλούμε να διαβάσετε: "Τι είναι η Ρύθμιση Αναδιάταξης;"

Εάν το μελλοντικό συμβόλαιο δεν υπόκειται σε αναδιάταξη, η θέση θα κλείσει στην ημερομηνία λήξης που έχει τεθεί στο μέσο, πληροφορία επίσης διαθέσιμη μέσω του συνδέσμου "Λεπτομέρειες". Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη λήξη των θέσεων, παρακαλούμε διαβάστε το "Τι είναι η ημερομηνία λήξης ενός μέσου;"

Δεν βρήκατε απάντηση στο ερώτημά σας; Επικοινωνία!
Email

Οι συμβάσεις CFDs είναι πολύπλοκα προϊόντα και ενέχουν υψηλό κίνδυνο ραγδαίας απώλειας χρημάτων λόγω της μόχλευσης. 80,5% των λογαριασμών των ιδιωτών επενδυτών υφίστανται απώλειες κεφαλαίων όταν πραγματοποιούνται συναλλαγές μέσω CFDs με τον συγκεκριμένο πάροχο. Θα πρέπει να αξιολογήσετε αν κατανοείτε τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν οι συμβάσεις CFDs και αν μπορείτε να ανταπεξέλθετε οικονομικά στον υψηλό κίνδυνο απώλειας των κεφαλαίων σας.