Προσθέτετε μερίσματα;

Τα μερίσματα είναι μερίδια εταιρικών κερδών τα οποία κατανέμονται στους μετόχους, και η ημερομηνία λήξης της προθεσμίας για κοινή ιδιοκτησία έτσι ώστε να δικαιούστε μέρισμα λέγεται ημερομηνία αποκοπής.
Στην Plus500 μπορείτε να πραγματοποιήσετε συναλλαγές CFD σε μετοχικά κεφάλαια, ωστόσο, δεν σας ανήκει στην πραγματικότητα η ίδια η μετοχή. Εάν έχετε ανοιχτή θέση CFD σε μετοχικό κεφάλαιο ή σε ETF κατά την ημερομηνία αποκοπής, θα γίνει μια ρύθμιση στον λογαριασμό σας σύμφωνα με το μέρισμα που καταβάλλεται στην υποκείμενη αγορά. Εάν έχετε θέση αγοράς, θα λάβετε το μέρισμα ως θετική ρύθμιση στον λογαριασμό σας. Ωστόσο, εάν έχετε θέση πώλησης θα γίνει αρνητική ρύθμιση. Παρακαλούμε να σημειωθεί πως το δικαιώμα ψήφου δεν αγοράζεται με CFD μετοχικού κεφαλαίου.

Δεν βρήκατε απάντηση στο ερώτημά σας; Επικοινωνία!
Email

Οι συμβάσεις CFDs είναι πολύπλοκα προϊόντα και ενέχουν υψηλό κίνδυνο ραγδαίας απώλειας χρημάτων λόγω της μόχλευσης. 80,5% των λογαριασμών των ιδιωτών επενδυτών υφίστανται απώλειες κεφαλαίων όταν πραγματοποιούνται συναλλαγές μέσω CFDs με τον συγκεκριμένο πάροχο. Θα πρέπει να αξιολογήσετε αν κατανοείτε τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν οι συμβάσεις CFDs και αν μπορείτε να ανταπεξέλθετε οικονομικά στον υψηλό κίνδυνο απώλειας των κεφαλαίων σας.