Οικονομικά Μέσα

Προσθέτετε μερίσματα;

Τα μερίσματα είναι μερίδια εταιρικών κερδών τα οποία κατανέμονται στους μετόχους, και η ημερομηνία λήξης της προθεσμίας για κοινή ιδιοκτησία έτσι ώστε να δικαιούστε

Διαβάστε Περισσότερα

Προσφέρετε Υπηρεσία Αναδιάταξης;

Τα περισσότερα από τα μέσα που προσφέρουμε, τα οποία βασίζονται σε μελλοντικά συμβόλαια, έχουν ημερομηνία αναδιάταξης. Μπορείτε να βρείτε αυτή την πληροφορία κάνοντας κλικ

Διαβάστε Περισσότερα

Πώς υπολογίζονται οι τιμές του Plus500;

Η Plus500 προσφέρει τιμές με αναφορά στο σχετικό υποκείμενο χρηματοοικονομικό μέσο και στο σπρεντ του.
Οι τιμές μας λαμβάνονται από ένα εύρος ανεξάρτητων προμηθευτών δεδομένων αγοράς οι οποίοι προμηθεύονται τις ροές τιμών από σχετικές συναλλαγές.

Διαβάστε Περισσότερα

Πώς χειρίζεστε εταιρικές πράξεις;

Εταιρική πράξη είναι ένα συμβάν που ξεκινάει από μια δημόσια επιχείρηση και επηρεάζει τις μετοχές/μετοχικά κεφάλαια που έχουν εκδοθεί από την εταιρεία.

Διαβάστε Περισσότερα

Γιατί ένα μέσο μπορεί να είναι γκριζαρισμένο/μη διαθέσιμο;

Ενίοτε τα μέσα είναι προσωρινά μη διαθέσιμα για συναλλαγές όταν συμβάντα στην αγορά περιορίζουν τη ροή τιμών, για παράδειγμα, αλλά χωρίς να περιορίζονται σε αυτά

Διαβάστε Περισσότερα

Τι είναι η Ρύθμιση Αναδιάταξης;

Όταν ένα μελλοντικό συμβόλαιο φτάνει στην ημερομηνία λήξης του, και η αυτόματη αναδιάταξη καθορίζεται από το μέσο, όλες οι ανοιχτές θέσεις και εντολές θα αναδιαταχτούν αυτομάτως στο επόμενο μελλοντικό συμβόλαιο.

Διαβάστε Περισσότερα

Τι είναι η ημερομηνία λήξης ενός μέσου;

Τα μέσα τα οποία βασίζονται σε μελλοντικά συμβόλαια έχουν είτε ημερομηνία λήξης είτε ημερομηνία αναδιάταξης. Μπορείτε να μάθετε τι ισχύει κάνοντας κλικ στο

Διαβάστε Περισσότερα

Τι είναι Σπρεντ;

Το σπρεντ μπορεί να υπολογιστεί αφαιρώντας την τιμή πώλησης από την τιμή αγοράς ενός μέσου, και επίσης μπορεί να αλλάξει ενώ είναι ανοιχτή η θέση σας.

Διαβάστε Περισσότερα

Πού μπορώ να βρω πληροφορίες για το κάθε μέσο;

Μπορείτε να βρείτε χρήσιμες πληροφορίες για τα μέσα στην καρτέλα "Λεπτομέρειες" δίπλα από κάθε μέσο στην πλατφόρμα συναλλαγών. Οι λεπτομέρειες αυτές μπορεί να αλλάζουν

Διαβάστε Περισσότερα

Ποια οικονομικά μέσα προσφέρετε;

Η Plus500 προσφέρει CFD σε πάνω από 2000 χρηματοπιστωτικά μέσα, όπως Μετοχές, Forex, Δείκτες, Κρυπτονομίσματα, Εμπορεύματα,

Διαβάστε Περισσότερα
Δεν βρήκατε απάντηση στο ερώτημά σας; Επικοινωνία!
Email

Οι συμβάσεις CFDs είναι πολύπλοκα προϊόντα και ενέχουν υψηλό κίνδυνο ραγδαίας απώλειας χρημάτων λόγω της μόχλευσης. 80,5% των λογαριασμών των ιδιωτών επενδυτών υφίστανται απώλειες κεφαλαίων όταν πραγματοποιούνται συναλλαγές μέσω CFDs με τον συγκεκριμένο πάροχο. Θα πρέπει να αξιολογήσετε αν κατανοείτε τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν οι συμβάσεις CFDs και αν μπορείτε να ανταπεξέλθετε οικονομικά στον υψηλό κίνδυνο απώλειας των κεφαλαίων σας.