Χρεώνει η Plus500 Τέλος Μετατροπής Συναλλάγματος;

η Plus500 θα χρεώσει ένα Τέλος Μετατροπής Συναλλάγματος σε όλες τις συναλλαγές μέσων όπου το συνάλλαγμα είναι διαφορετικό από το συνάλλαγμα στον λογαριασμό σας.

Το Τέλος Μετατροπής Συναλλάγματος θα είναι έως και 0,5% του ρευστοποιημένου κέρδους και ζημίας της συναλλαγής και θα εμφανίζεται σε πραγματικό χρόνο στο μη πραγματοποιηθέν κέρδος και ζημία της ανοιχτής θέσης.

Για να μάθετε πως υπολογίζεται το Τέλος Μετατροπής Συναλλάγματος, παρακαλούμε ακολουθήστε το παρακάτω παράδειγμα:

Ο λογαριασμός συναλλαγών σας εμφανίζεται σε EUR και η τιμή EUR/USD είναι 1,10101.
Ανοίγετε μία θέση πώλησης 500 USD Facebook και κάνετε ζημία -$10 (-€9,08).
Σε αυτό το παράδειγμα, θα σας χρεώσουμε ένα καθημερινό Τέλος Νυχτερινής Χρηματοδότησης, επειδή κρατάτε τη θέση σας ανοιχτή μετά από μία συγκεκριμένη ώρα, και ένα Τέλος Μετατροπής Συναλλάγματος.
Το καθημερινό Τέλος Νυχτερινής Χρηματοδότησης θα είναι -$0,1 (-€0,09) δηλαδή 1 συμβόλαιο x Τιμή $500 x ποσοστό καθημερινής Νυχτερινής Χρηματοδότησης -0.02%.
Το Τέλος Μετατροπής Συναλλάγματος θα είναι 0,5% της καθαρής ζημίας της θέσης σας, δηλαδή (-$10 - $0,1) * 0,5% = -$0,05 (-€0,045)
Συνολική Καθαρή ζημία = -$(10+0,1+0,05) = -$10,15 (-€9,22)

Δεν βρήκατε απάντηση στο ερώτημά σας; Επικοινωνία!
Email

Οι συμβάσεις CFDs είναι πολύπλοκα προϊόντα και ενέχουν υψηλό κίνδυνο ραγδαίας απώλειας χρημάτων λόγω της μόχλευσης. 76,4% των λογαριασμών των ιδιωτών επενδυτών υφίστανται απώλειες κεφαλαίων όταν πραγματοποιούνται συναλλαγές μέσω CFDs με τον συγκεκριμένο πάροχο. Θα πρέπει να αξιολογήσετε αν κατανοείτε τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν οι συμβάσεις CFDs και αν μπορείτε να ανταπεξέλθετε οικονομικά στον υψηλό κίνδυνο απώλειας των κεφαλαίων σας.