Υπάρχει περιορισμός στο ποσό που μπορώ να καταθέσω;

Υπάρχουν αρκετοί περιορισμοί καταθέσεων στο λογαριασμό σας. Οι περιορισμοί αυτοί διαφέρουν ανάλογα με τη χώρα στην οποία κατοικείτε. Το μέγιστο ποσό καταθέσεων ανά συναλλαγή περιγράφεται στη σελίδα καταθέσεων για κάθε μία από τις διαθέσιμες μεθόδους πληρωμής. Σε συγκεκριμένες περιπτώσεις μπορεί να συναντήσετε ένα όριο στην Κατάθεσή σας για πιστωτικούς λόγους. Για να πληροίτε τις προϋποθέσεις του Περιθωρίου σας καλό θα ήταν να μειώσετε το συνολικό αριθμό ανοιχτών Συναλλαγών. Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε αναφερθείτε στην Συμφωνία Χρήστη.

Δεν βρήκατε απάντηση στο ερώτημά σας; Επικοινωνία!
Email

Οι συμβάσεις CFDs είναι πολύπλοκα προϊόντα και ενέχουν υψηλό κίνδυνο ραγδαίας απώλειας χρημάτων λόγω της μόχλευσης. 76,4% των λογαριασμών των ιδιωτών επενδυτών υφίστανται απώλειες κεφαλαίων όταν πραγματοποιούνται συναλλαγές μέσω CFDs με τον συγκεκριμένο πάροχο. Θα πρέπει να αξιολογήσετε αν κατανοείτε τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν οι συμβάσεις CFDs και αν μπορείτε να ανταπεξέλθετε οικονομικά στον υψηλό κίνδυνο απώλειας των κεφαλαίων σας.