Διαδικασία Επιβεβαίωσης Λογαριασμού

Πώς μπορώ να ανανεώσω τα στοιχεία του λογαριασμού μου;

Για να αλλάξετε οποιοδήποτε από τα καταχωρημένα προσωπικά στοιχεία στο λογαριασμό συναλλαγών σας (εμφανίζονται στην οθόνη "Διαχείριση Κεφαλαίων" / "Προσωπικές Πληροφορίες"), παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας για να εξηγήσετε

Διαβάστε Περισσότερα

Πώς μπορώ να επιβεβαιώσω τη μέθοδο πληρωμής μου;

Τα κεφάλαια που κατατίθενται στο λογαριασμό σας πρέπει να προέρχονται από μέθοδο πληρωμής που είναι στο ίδιο όνομα με αυτό του κατόχου του λογαριασμού συναλλαγών στο Plus500

Διαβάστε Περισσότερα

Πώς μπορώ να επιβεβαιώσω τον αριθμό τηλεφώνου μου;

Για να επιβεβαιώσετε τον αριθμό τηλεφώνου σας, παρακαλούμε πηγαίνετε στην κύρια οθόνη συναλλαγών στην πλατφόρμα του Plus500 → Κάντε κλικ στο «Μενού» → «Λογαριασμός» → «Επιβεβαίωση Λογαριασμού»

Διαβάστε Περισσότερα

Τι χρειάζεται για να επιβεβαιώσω το λογαριασμό μου;

Οι πελάτες είναι υποχρεωμένοι να επιβεβαιώσουν του λογαριασμούς τους για λόγους ταυτοποίησης και ασφαλείας σύμφωνα με τη διαδικασία δέουσας επιμέλειας προς τον πελάτη μας

Διαβάστε Περισσότερα

Τι είναι ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου;

Ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) είναι ένας προσωπικός αριθμός που χρησιμοποιείται για φορολογικούς σκοπούς στη χώρα φορολογίας σας (δηλ. στη χώρα όπου δηλώνετε τους φόρους σας).

Διαβάστε Περισσότερα

Γιατί δεν έλαβα επιστολή επιβεβαίωσης;

Ανάλογα με τη χώρα κατοικίας σας, είναι πιθανό να μπορείτε να ζητήσετε να σταλεί επιστολή επιβεβαίωσης κατοικίας στην Ταχυδρομική Διεύθυνση που βρίσκεται στο

Διαβάστε Περισσότερα

Γιατί δεν έλαβα κωδικό επιβεβαίωσης του τηλεφώνου μου;

Βεβαιωθείτε ότι δεν περιλαμβάνετε τον κωδικό χώρας με το νούμερο, καθώς το σύστημα πληκτρολογεί αυτόματα τον κωδικό χώρας σύμφωνα με τα

Διαβάστε Περισσότερα
Δεν βρήκατε απάντηση στο ερώτημά σας; Επικοινωνία!
Email

Οι συμβάσεις CFDs είναι πολύπλοκα προϊόντα και ενέχουν υψηλό κίνδυνο ραγδαίας απώλειας χρημάτων λόγω της μόχλευσης. 80,5% των λογαριασμών των ιδιωτών επενδυτών υφίστανται απώλειες κεφαλαίων όταν πραγματοποιούνται συναλλαγές μέσω CFDs με τον συγκεκριμένο πάροχο. Θα πρέπει να αξιολογήσετε αν κατανοείτε τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν οι συμβάσεις CFDs και αν μπορείτε να ανταπεξέλθετε οικονομικά στον υψηλό κίνδυνο απώλειας των κεφαλαίων σας.