Η Plus500CY Ltd είναι ο πάροχος των χρηματοοικονομικών προϊόντων που είναι διαθέσιμα σε αυτή την ιστοσελίδα. Η Plus500CY Ltd εποπτεύεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (Αρ. Άδειας 250/14).
Συναλλαγές Μετοχών CFD στο Plus500™

Μερίσματα. Χωρίς προμήθειες. Χαμηλές διαφορές (spreads).

Τα μερίσματα που λαμβάνετε είναι σα να κατέχατε τις ίδιες τις μετοχές. Στην Plus500 οι συναλλαγές μετοχών CFD γίνονται χωρίς προμήθεια. Οι χαμηλές διαφορές επιτρέπουν ευέλικτες και συχνές αλλαγές θέσεων.

Συναλλαγές με ελληνικές, ευρωπαϊκές και αμερικάνικες μετοχές

Επωφεληθείτε από την πτώση ή την άνοδο των αγορών με συναλλαγές ανοιχτής πώλησης ή αγοράς. Χωρίς προμήθεια.

Διαπραγματευθείτε μετοχές με μόχλευση

Ευέλικτη διαπραγμάτευση σε CFD μετοχές. Τοποθετήστε μικρά κεφάλαια και επωφεληθείτε των πλεονεκτημάτων διαπραγμάτευσης με μεγαλύτερα κεφάλαια.

'Ελεγχος σχετικά με τα κέρδη και τις ζημιές

Προκαθορίστε τα κέρδη/ζημίες με την πλατφόρμα της Plus500 και οι θέσεις σας θα κλείσουν αυτόματα όταν η τιμή έχει επιτευχθεί.

Κατάλογος μετοχών - κάντε κλικ εδώ
Να θυμάστε πάντα ότι τα CFD είναι προϊόντα με μόχλευση και μπορεί να επιφέρουν απώλειες στο σύνολο των κεφαλαίων σας. Οι συναλλαγές CFD μπορεί να μην είναι οι κατάλληλες για εσάς. Παρακαλούμε να βεβαιωθείτε ότι έχετε αντιληφθεί πλήρως και επακριβώς τους κινδύνους που ενέχουν. Πριν χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες μας, παρακαλούμε λάβετε υπόψη τη Δήλωση Γνωστοποίησης Κινδύνου και τη Συμφωνία Χρήστη.

Οι τιμές των μετοχών πιο πάνω είναι από εναλλακτικά κέντρα πληροφοριών.