Κακάο (CC) CFD

2860   -0.97%

  • Υψηλό: 2915
  • Χαμηλό: 2850

Dollars per metric tons Future-ICE

Κακάο CFD

Ποσοστό επικαταλλαγής ανά μονάδα $2.00 Ποσοστό επικαταλλαγής (%) 0.07%
Αντιμισθία αγοράς -0.0054% Αντιμισθία πώλησης -0.0028%
Αρχικό περιθώριο 2.64% Περιθώριο διατήρησης 1.32%
Μόχλευση 1:38 Λήγει καθημερινά Όχι
Μελλοντικό Συμβόλαιο Σεπτέμβριος 2016
Ημερομηνία λήξης
Να θυμάστε πάντα ότι τα CFD είναι προϊόντα με μόχλευση και μπορεί να επιφέρουν απώλειες στο σύνολο των κεφαλαίων σας. Οι συναλλαγές CFD μπορεί να μην είναι οι κατάλληλες για εσάς. Παρακαλούμε να βεβαιωθείτε ότι έχετε αντιληφθεί πλήρως και επακριβώς τους κινδύνους που ενέχουν. Πριν χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες μας, παρακαλούμε λάβετε υπόψη τη Δήλωση Γνωστοποίησης Κινδύνου και τη Συμφωνία Χρήστη.